image banner
  • Hướng dẫn sử dụng Mini App "Phòng chống thiên tai Việt Nam" trên nền tảng mạng xã hội Zalo

    Mini app "Phòng chống thiên tai Việt Nam" được xây dựng trên nền tảng ứng dụng Zalo, mạng xã hội được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam. Mini app là một công cụ hỗ trợ về thông tin, kiến thức giúp người dùng chủ động hơn trong phòng, chống cấc loại hình thiên tai. 2 tính năng nổi bật của Mini app là kết nối cứu trợ và phản ảnh thiên tai, giúp người sử dụng có thể gửi đi các thông tin cần cứu trợ trong tình huống thiên tai khẩn cấp và cung cấp tình hình thiên tai trên địa bàn đến các cấp chính quyền, cơ quan chức năng tại địa phương nhằm thông báo và tìm kiếm sự hỗ trợ kịp thời.

  • Hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2021

    Hưởng ứng chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Trưởng các Phòng, ban, thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức hoạt động hưởng ứng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, vừa thực hiện tốt mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19 vừa bảo vệ môi trường.