image banner
VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI NHẤT
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Số 04/VBHN-VPQH 15/07/2020 Hợp nhất Luật Phòng, chống thiên tai Số 66/2021/NĐ-CP 06/07/2021 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi , bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều 160/2018/NĐ-CP 29/11/2018 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai 640/KH-UBND 05/10/2018 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An 08/2017/QH14 19/06/2017 Luật Thủy lợi 1262/QĐ.UBND 06/04/2018 Quy chế công tác trực ban PCTT - TKCN và họp điều hành ứng phó thiên tai của Ban chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Nghệ An Quyết định số 112/QĐ-CCTL 08/04/2016 Quyết định về việc ban hành Quy chế trực ban Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại văn phòng thường trực, các Hạt, Trạm và hiện trường.

Ngày 01/7/2021, Văn phòng UBND tỉnh có văn bản số: 686 /VPUBND-TCHC về việc dừng phần mềm theo dõi, chỉ đạo điều hành của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũ.

Theo đó, kể từ ngày 05/7/2021, Văn phòng UBND tỉnh dừng sử dụng phần mềm chỉ đạo điều hành của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũ tỉnh tại địa chỉ: http://chidaodieuhanh.laocai.gov.vn/. Triển khai sử dụng phần mềm theo dõi chỉ đạo, điều hành của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh tại địa chỉ: http://ubndlaocai.chidaodieuhanh.com.vn/ . Phần mềm mới được tích hợp trong hệ thống thông quản lý văn bản ioffice của tỉnh.

Việc triển khai đưa vào sử dụng phần mềm theo dõi, chỉ đạo điều hành mới giúp việc theo dõi, quản lý, xử lý các văn bản chỉ đạo, điều hành được nhanh chóng, Phần mềm đã giúp Thủ trưởng các Sở, ngành, địa phương kịp thời theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho đơn vị mình.

 Bên cạnh đó, phần mềm cũng đã giúp cho Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, tổng hợp, báo cáo cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, ý kiến chỉ đạo, kết luận đã giao cho các Sở, ngành, địa phương được thuận lợi, thống nhất và kịp thời.

Tin liên quan
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 84
  • Trong tuần: 984
  • Tất cả: 42572