image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
LỊCH LÀM VIỆC

Lịch công tác của Chi Cục Thuỷ Lợi Nghệ An (04/01/2011 10:07 AM)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHI CỤC  THUỶ LỢI NGHỆ AN


Năm 2021   Tuần thứ ... ngày ( .../.../2021 - .../.../2021 )


Thời gian

Lãnh đạo

Sáng

Chiều

 Thứ Hai

  Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật