image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
LIÊN HỆ

Thông Tin Liên Hệ (27/05/2013 08:09 AM)

CHI CỤC THỦY LỢI NGHỆ AN

(VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH NGHỆ AN)


Địa chỉ : Số 04 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại : 02383. 844.729  Fax : 02383. 841.386
Email: pclbnghean@gmail.com - bpclb@nghean.gov.vn