image banner
Văn phòng Quốc hội ban hành văn bản hợp nhất Luật Phòng, chống thiên tai

Sáng ngày 17/6/2020 tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

Sau khi nghe báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều, Quốc hội đã chính thức thông qua dự thảo luật với 92,34% đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2013, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2014 được Quốc hội khóa XIV sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 60/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.


Xin giới thiệu Văn bản số 04/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Phòng, chống thiên tai.


 

THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 146
  • Trong tuần: 1 046
  • Tất cả: 42634