image banner
Đảng bộ bộ phận Chi cục Thủy lợi tham gia Hội nghị trực tuyến về “Chuyển đổi số - từ nhận thức đến hành động”
Chiều ngày 11/5, tại điểm cầu Đảng bộ bộ phận Chi cục Thủy lợi Nghệ An có đồng chí Nguyễn Trường Thành - Bí thư Đảng ủy, Chi Cục trưởng cùng các đồng chí trong cấp ủy và toàn thể hơn 80 Đảng viên và quần chúng tham dự.

    Chiều ngày 11/5, toàn thể cán bộ, công viên chức và người lao động Chi cục Thủy lợi tham dự Hội nghị trực tuyến cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên và quần chúng toàn Đảng bộ về chuyên đề “Chuyển đổi số - từ nhận thức đến hành động” do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức.

    Tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh có đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; lãnh đạo, cán bộ các đoàn thể Khối Các cơ quan tỉnh.

    Hội nghị được trực tiếp đến hơn 169 điểm cầu của 63 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 5561 cán bộ đảng viên và quần chúng trong toàn đảng bộ.

    Tại điểm cầu Đảng bộ bộ phận Chi cục Thủy lợi Nghệ An có đồng chí Nguyễn Trường Thành - Bí thư Đảng ủy, Chi Cục trưởng cùng các đồng chí trong cấp ủy và toàn thể hơn 80 Đảng viên và quần chúng tham dự.

Anh-tin-bai

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Toàn cảnh tạo điểm cầu Đảng bộ bộ phận Chi cục Thủy lợi

    Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy khối nhấn mạnh: “Công cuộc chuyển đổi số đã được xác định là một trong ba giải pháp đột phá chiến lược để xây dựng một Việt Nam hùng cường thịnh vượng, hướng tới năm 2045, kỷ niệm tròn 100 năm thành lập, nước Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Điều này đã được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.”

    Tỉnh Nghệ An xác định vai trò và tầm quan trọng của chuyển đổi số trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Chính phủ Việt Nam xác định xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số là một trong những ưu tiên hàng đầu để tạo ra những nền móng vững chắc cho việc chuyển đổi số toàn diện trong giai đoạn 2021 - 2030. Do vậy, từng bước áp dụng và chuyển đổi số là nhu cầu tất yếu; đặc biệt là xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Với mong muốn chuyển đổi số sẽ mang lại hiệu quả mang tính chất đột phá, sâu rộng về tư duy và hành động trong các cán bộ đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Anh-tin-bai

Đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy khối phát biểu khai mạc

    Trao đổi tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Tiến - Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thông tin đến các đại biểu những nội dung chính về: xu hướng chuyển đổi số ở Việt Nam và trên thế giới; vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số trong xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số theo quan điểm chỉ đạo của Chính phủ.

    Theo đồng chí Nguyễn Phú Tiến, chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên công nghệ số. Tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia, đến năm 2030 Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp. Bệ đỡ và nền tảng của chuyển đổi số để trở thành Quốc gia số gồm 3 yếu tố liên quan mật thiết sau: Chính phủ số; kinh tế số và xã hội số.

    Đồng chí nhấn mạnh: “Để tạo nền tảng chuyển đổi số thành công thì vai trò và nhận thức của người đứng đầu là yếu tố then chốt của then chốt. Bên cạnh đó, cần kiến tạo thể chế, phát triển hạ tầng số, phát triển nền tảng số, tạo lập niềm tin bảo đảm an toàn an ninh mạng và hợp tác quốc tế, nghiên cứu, phát triển, đổi mới sáng tạo trong môi trường số.”

    Xây dựng Chính phủ số là “Chính phủ điện tử + 4 có” gồm: Có toàn bộ hoạt động trên môi trường số; có khả năng cung cấp dịch vụ mới; có khả năng hỗ trợ đưa ra quyết định trên dữ liệu; có khả năng giải quyết các bài toán khó.

    Kinh tế số là được hiểu đó là một nền kinh tế vận hành chủ yếu dựa trên công nghệ số, đặc biệt là các giao dịch điện tử tiến hành thông qua Internet.

    Về bản chất Xã hội số chính là sự thay đổi về chất cách thức tương tác và kết nối xã hội từ kiểu truyền thống sang phương thức kết nối số hóa (IoT) ở các lĩnh vực và đối tượng có nhu cầu được số hóa trong đời sống xã hội thông qua hệ thống hạ tầng công nghệ - kỹ thuật số và truyền thông số.

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Phú Tiến - Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông thông tin các vấn đề về chuyển đổi số

    Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - UV BTV tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề nghị: trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên phải xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó xác định vai trò của người đứng đầu là đặc biệt quan trọng.Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp về chuyển đổi số trong cơ quan, tổ chức, lĩnh vực mình phụ trách; chủ động, tiên phong, đi đầu, sáng tạo trong triển khai các giải pháp chuyển đổi số gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan đơn vị; trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phải gắn với công tác kiểm tra, giám sát.

    Đồng thời, tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, cơ quan, cán bộ, đảng viên, quần chúng về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về sự cấp thiết của chuyển đổi số, đáp ứng xu thế bùng nổ công nghệ thông tin, công nghệ số.

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

    Các cấp ủy cơ sở và lãnh đạo cơ quan đơn vị chủ động triển khai các nội dung ứng dụng công nghệ thông tin, bước đầu chuyển đổi số theo từng lình vực mà ngành phụ trách. Xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Đề án và Nghị quyết chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị. Chủ động, tiên phong sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số và dẫn dắt quá trình chuyển đổi số; đào tạo, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng áp dụng công nghệ số cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị và các cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin phù hợp với vị trí đảm nhiệm nhằm tạo lực lượng nòng cốt, lan tỏa kiến thức, kỹ năng phục vụ chuyển đổi số…

    Cùng với đó, thực hiện ứng dụng công nghệ số vào hoạt động chuyên môn, chỉ đạo sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ chuyên đề về nội dung này. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong chỉ đạo điều hành, thông tin, báo cáo, cập nhật sao lưu dữ liệu, quản lý cán bộ đảng viên. Kiểm tra đánh giá chuẩn hóa và số hóa các quy trình nghiệp vụ trên môi trường số đảm bảo liên thông thông suốt giữa đảng ủy khối với các đảng ủy, chi bộ trực thuộc.

Bài và ảnh: Võ Đại Khoa

Chi bộ phòng Phòng chống thiên tai

THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 64
  • Trong tuần: 1 473
  • Tất cả: 47914