image banner
Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

Căn cứ Nghị định số 151 NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý,  sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 3353/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thanh lý tài sản công;

Chi cục Thủy lợi Nghệ An thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tên, địa chỉ cơ quan có tài sản đấu giá:

- Chi cục Thủy lợi Nghệ An

- Số 4, đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

2. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

- Tài sản bán đấu giá: Vật tư thanh lý, vật liệu từ việc tháo dỡ.

- Giá khởi điểm: 9.090.000đ. (Chín triệu không trăm chín mươi ngàn đồng).

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Theo bảng tiêu chí và thang chấm điểm lựa chọn tổ chức đấu giá để bán đấu giá tài sản công số 01/BTC-CCTL ngày 10/11/2021 (kèm theo)

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nhận hồ sơ trực tiếp:

Từ 7h00 ngày 11/11/2021 đến 14h00 ngày 15/11/2021;

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính Tài chính Tổng hợp, Chi cục Thủy Lợi Nghệ An - Số 4, đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

* Lưu ý:

- Khi nộp Hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn Tổ chức đấu giá phải có hồ sơ giấy tờ liên quan để chứng minh và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của hồ sơ, giấy tờ cung cấp. Hồ sơ được niêm phong khi bàn giao cho Tổ tư vấn lựa chọn tổ chức đấu giá. Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh thư nhân dân.

- Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn./.

Tải file tại đây.

THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 79
  • Trong tuần: 1 488
  • Tất cả: 47929