image banner
Chi bộ phòng Phòng, chống thiên tai tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
Chiều 31/5, Chi bộ phòng Phòng, chống thiên tai, Đảng bộ bộ phận Chi cục Thuỷ lợi long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

    Chiều 31/5, Chi bộ phòng Phòng, chống thiên tai, Đảng bộ bộ phận Chi cục Thuỷ lợi long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.

    Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Quốc Toản - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi. Đại hội cũng vinh dự được đón tiếp các đồng chí đại diện đến từ các chi bộ: Quản lý công trình thủy lợi và nước sạch nông thôn, Quản lý đê điều, Quản lý Dự án, Hành chính - Tài chính - Tổng hợp và toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ phòng Phòng chống thiên tai.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Toàn cảnh đại hội

Anh-tin-bai

Chủ trì Đại hội - Bí thư Nguyễn Quang Đông

    Chi bộ có 06 đảng viên, trong đó có 06 đảng viên chính thức, không có đảng viên dự bị. Trong đó, số đảng viên nữ là 02 đồng chí (chiếm tỷ lệ 33,3%). Tuổi đời bình quân 39,8 tuổi. Về trình độ lý luận chính trị, có 03 đồng chí đạt trình độ Trung cấp lý luận chính trị (chiếm tỷ lệ 50%), 03 đồng chí đạt trình độ sơ cấp lý luận chính trị (chiếm tỷ lệ 50%). Về trình độ chuyên môn, 03 đồng chí có trình độ Thạc sỹ (chiếm tỷ lệ 50%), 03 đồng chí có trình độ Đại học (chiếm tỷ lệ 50%).

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Quang Đông- Bí thư chi bộ trình bày báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Bí thư nhiệm kỳ 2020 - 2022

    Theo báo cáo chính trị thì nhiệm kỳ qua, Chi bộ phòng Phòng, chống thiên tai đã chỉ đạo phòng phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn trong nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN); Xây dựng phương án PCTT cấp tỉnh; Tham mưu cho các thành viên Ban chỉ huy PCTT - TKCN kiểm tra đôn đốc các địa phương, đơn vị và có ý kiến góp ý để các địa phương đơn vị bổ sung, điều chỉnh phương án PCTT nhằm thực hiện tốt PCTT trên địa bàn; Tham mưu kịp thời các văn bản và phương án ứng phó với các loại hình thiên tai như: Bão, Áp thấp nhiệt đới, rét đậm, rét hại, tố lốc, dông sét, lũ,…và triển khai tốt hệ thống nhắn tin cảnh báo thiên tai; Tham mưu cho lãnh đạo báo cáo kịp thời tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra và đề xuất với UBND tỉnh, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai để được hỗ trợ.

    Đồng thời, sau mỗi đợt thiên tai Chi bộ đã chỉ đạo Phòng tham mưu tốt cho lãnh đạo phương án khắc phục hạ tầng, dân sinh do thiên tai gây ra từ nguồn vốn dự phòng ngân sách tỉnh và Trung ương...

    Bên cạnh đó, Chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên tích cực tham gia xây dựng cơ quan văn minh an toàn, thực hiện tốt quy định, quy chế, nội quy cơ quan. Giữ gìn đoàn kết nội bộ, đề cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản cơ quan, đơn vị. Từ đó trong nhiệm kỳ qua, chi bộ được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100 % cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ, mỗi năm có 01 công chức, viên chức đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 6/6 đảng viên đều được xếp loại đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tổ Công đoàn phòng trong nhiệm kỳ qua hàng năm đều đạt danh hiệu Tổ công đoàn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% gia đình đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hàng năm đều đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Với tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm, các đồng chí Đảng viên đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến về tình hình thực hiện nghị quyết chi bộ nhiệm nhiệm kỳ 2019 - 2021 và Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Anh-tin-bai

Đồng chí Võ Đại Khoa phát biểu đóng góp ý kiến thảo luận tại Đại hội

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Thị Liên phát biểu đóng góp ý kiến thảo luận tại Đại hội

Anh-tin-bai

Đồng chí Trần Tuấn Khanh phát biểu đóng góp ý kiến thảo luận tại Đại hội

Anh-tin-bai

Đồng chí Hồ Thị Lan Hương phát biểu đóng góp ý kiến thảo luận tại Đại hội

    Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trần Quốc Toản - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua. Trên cơ sở dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội và các ý kiến tham luận của các Đảng viên, trong nhiệm kỳ tới, đề nghị chi bộ phát huy vai trò của mỗi đảng viên trong chủ động nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tham mưu; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nêu cao vai trò trách nhiệm và tầm quan trọng của đảng viên trong việc tham gia mạng xã hội, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, mang tính chất thù địch trên không gian mạng…

Anh-tin-bai

Đồng chí Trần Quốc Toản - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi phát biểu chỉ đạo

một số nhiệm vụ trong tâm của chi bộ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025

    Đồng chí Nguyễn Quang Đông- chủ trì Đại hội xin tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu dự đại hội và đề nghị Bí thư khóa tới phát huy những kết quả đạt được, đề ra các giải pháp khắc phục để lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho Chi cục, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh  và UBND tỉnh. Tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp. Tăng cường tự kiểm tra, đánh giá, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của từng đảng viên và của chi bộ.

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Quang Đông - Chỉ trì Đại hội thay mặt Đại hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Chi cục

    Sau khi thông qua Đề án nhân sự Bí thư chi bộ phòng Phòng chống thiên tai nhiệm kỳ 2020 - 2022 và tổ chức bầu cử theo đúng quy định. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao, sự thống nhất của chi bộ, 100% phiếu đồng thuận chi bộ tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Quang Đông tiếp tục  giữ chức Bí thư chi bộ phòng Phòng, chống thiên tai nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Anh-tin-bai

Các đảng viên bỏ phiếu bầu Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2024

Anh-tin-bai

Đồng chí Trần Quốc Toản - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi

tặng hoa chúc mừng tân Bí thư chi bộ phòng Phòng chống thiên tai nhiệm kỳ 2022 - 2025

Anh-tin-bai

Chi bộ chúc mừng Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2024

Anh-tin-bai

Đồng chí Võ Đại Khoa trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội chi bộ phòng Phòng, chống thiên tai nhiệm kỳ 2022 - 2525

Anh-tin-bai

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội chi bộ

    Đại hội cũng thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2022. Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Bí thư Chi bộ phòng Phòng chống thiên tai nhiệm kỳ 2022 - 2025 xin tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của Phó Bí thư Đảng ủy, đồng thời thay mặt tập thể đảng viên Chi bộ phòng Phòng chống thiên tai hứa sẽ quyết tâm phát huy tối đa tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã được 100% đảng viên tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Bài và ảnh: Võ Đại Khoa

Chi bộ phòng Phòng chống thiên tai

 

Các chỉ tiêu chính nhiệm kỳ 2022 -2024

(1) Phấn đấu hàng năm chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. 01 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

(2) Phấn đấu hàng năm 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trở lên, trong nhiệm kỳ có ít nhất 03 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

(3) Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp được 01 đảng viên.

(4) Phấn đấu hàng năm 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm có 01 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

(5) Hàng năm, Tổ Công đoàn đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

(6) Trong nhiệm kỳ có 1÷2 đồng chí được cử đi học trung cấp chính trị.

(7) Phấn đấu đạt 100% hộ gia đình cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt chuẩn gia đình văn hóa.

THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 106
  • Trong tuần: 1 618
  • Tất cả: 57400