image banner
Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
Chiều ngày 06/01, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến với 63 tổ chức cơ sở Đảng

    Chiều ngày 06/01, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến với 63 tổ chức cơ sở Đảng.

    Tại điểm cầu Đảng ủy khối các đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Thường trực và Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị tại Đảng ủy Khối có các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các đoàn thể, các ban xây dựng Đảng; Bí thư cấp ủy cơ sở;

    Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Anh-tin-bai

Toàn cảnh tại điểm cầu Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

    Tại các điểm cầu cơ sở gồm có các đồng chí cấp ủy viên cơ sở, Báo cáo viên, Ủy viên ủy ban Kiểm tra cơ sở…

    Tại điểm cầu Sở Nông nghiệp và PTNT có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Ủy viên UBKT Đảng ủy; Báo cáo viên Đảng bộ Sở và cán bộ Văn phòng Đảng ủy Sở; Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn ngành; Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Cơ sở, Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở và đồng chí Báo cáo viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Anh-tin-bai

Toàn cảnh tại điểm cầu Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT

    Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Thường trực  cho biết: Năm 2021, trong bối cảnh chung trong cả nước, Nghệ An gặp nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19 lây lan và tác động nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống của nhân dân tỉnh nhà. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất toàn Đảng bộ đạt được những thành tích nổi bật trên các lĩnh vực công tác, trong đó nổi bật là: Chủ động, sáng tạo và đột phá trong việc xây dựng và ban hành các nghị quyết chuyên đề và Đề án quan trọng theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XX của Đảng bộ Khối đề ra. Tập trung chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, quán triệt và triển khai việc nghiên cứu, tham mưu khảo sát và xây dựng dự thảo các Nghị quyết, đề án, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tập trung cải cách thủ tục hành chính thông qua áp dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Khối. Chú trọng thực hiện dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền và xây dựng văn hóa cơ quan, đơn vị trong các tổ chức cơ sở đảng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong toàn đảng bộ...

Anh-tin-bai

Đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối báo cáo tại Hội nghị

    Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng; việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của trung ương, của tỉnh được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo đúng quy định.

    Nhiệm vụ chính trị chuyên môn của cấp ủy cơ sở thực hiện tốt và bài bản, tập trung tham mưu xây dựng và triển khai các giải pháp duy trì sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường kinh doanh, hoạt động đối ngoại và xúc tiến hỗ trợ đầu tư; thực hiện đồng bộ các giải pháp an sinh xã hội... góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh.

    Sắp xếp tổ chức, bộ máy tiếp tục được thực hiện theo hướng tinh gọn, hiệu quả, thực hiện tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính, góp phần quan trọng nâng chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

    Ban Thường vụ Đảng ủy quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, cấp ủy được tăng cường. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng có nhiều đổi mới, đạt kết quả quan trọng.

    Trong năm, Ủy ban kiểm tra hai cấp đã kiểm tra 195 lượt tổ chức đảng; kiểm tra, giám sát 172 tổ chức thực hiện thi hành kỷ luật Đảng. Ủy ban kiểm tra hai cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 5 tổ chức đảng, 7 đảng viên.

    Cùng đó, Đảng ủy triển khai thực hiện tốt các hoạt động từ thiện nhân đạo, vận động ủng hộ Vì người nghèo Tết Tân Sửu 2021, ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống Covid 19, chương trình “Sóng và máy tính cho em” với số tiền hơn 10 tỷ đồng.

    Phát huy những kết quả đạt được, đảng bộ thống nhất phương châm hành động năm 2022 với chủ đề “Tăng cường lãnh đạo công tác cải cách hành chính trọng tâm là chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu”.

    Tại Hội nghị, đã có nhiều đơn vị phát biểu tham luận nhằm đề xuất giải pháp tăng cường, phát huy các ưu điểm, đồng thời khắc phục hiệu quả những tồn tại và bất cập.

Anh-tin-bai

Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế tham luận tại hội nghị

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham luận tại hội nghị

Anh-tin-bai

Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tham luận tại Hội nghị

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tham luận tại Hội nghị

    Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông nhấn mạnh: Năm 2022, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cần tăng cường hơn nữa tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tìm giải pháp khắc phục hiệu quả những tồn tại, hạn chế đã được được chỉ ra.

    Ghi nhận thời gian qua với nhiều giải pháp, công tác cải cách hành chính của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, người dân vẫn chưa thực sự hài lòng. Vì vậy, Đảng ủy cần tiếp tục tăng cường đẩy mạnh cải cách hành chính, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 và những năm tới. Phải xác định đó là bước đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ và các Đảng bộ cơ sở.

Đảng bộ cần có nhiều cách làm mới và quyết liệt hơn nữa trong công tác cải cách hành chính. Đi cùng với đó, phải tiên phong trong chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử. Gắn công tác cải cách hành chính với tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền.

    Toàn tỉnh hiện nay đang tăng tốc thực hiện các chương trình, kế hoạch mà đại hội Đảng các cấp đề ra. Do vậy, bên cạnh thu hút các nhà đầu tư, dự án lớn, dự án FDI, Đảng bộ cần quan tâm tạo phong trào khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo; quan tâm tạo điều kiện hình thành phát triển doanh nghiệp.

Tin bài và ảnh: Võ Đại Khoa

Đảng bộ bộ phận Chi cục Thủy lợi

THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 94
  • Trong tuần: 1 503
  • Tất cả: 47944