image banner
Đảng bộ bộ phận Chi cục Thủy lợi tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022
Sáng ngày 21/12, đồng chí Nguyễn Trường Thành - Bí thư Đảng bộ bộ phận, Chi cục Trưởng và đồng chí Trần Quốc Toản - Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận, Phó Chi cục Trưởng; Chủ tịch Công đoàn Chi cục đồng chủ trì hội nghị và sự tham gia của gần 80 đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Sáng ngày 21/12, Đảng bộ bộ phận Chi cục Thủy lợi đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Trường Thành - Bí thư Đảng bộ bộ phận, Chi cục Trưởng và đồng chí Trần Quốc Toản - Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận, Phó Chi cục Trưởng; Chủ tịch Công đoàn Chi cục đồng chủ trì hội nghị và sự tham gia của gần 80 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Về phía Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT có đồng chí Trần Hải Đường, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Sở - Chánh Thanh tra Sở tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

 Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Toàn cảnh Hội nghị

Anh-tin-bai

Chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, thay mặt Đảng bộ bộ phận Chi cục Thủy lợi đồng chí Trần Quốc Toản - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Chi cục Trưởng trình bày Báo cáo Tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022. Báo cáo đã đánh giá toàn diện các mặt công tác đã làm được trong năm qua, thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp khắc phục, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng năm 2022, xây dựng các chỉ tiêu cụ thể để các Chi bộ trong Đảng bộ bộ phận phấn đấu hoàn thành trong năm tới. Trong năm 2020, Đảng bộ đã làm tốt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; nâng cao công tác giáo dục tư tưởng; công tác quản lý cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra giám sát Đảng viên và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả.

Anh-tin-bai

Đồng chí Trần Quốc Toản báo cáo tại Hội nghị

Đánh giá chung về kết quả thực hiện công tác năm 2021, Đảng bộ đã hoàn thành xuất sắc chương trình, kế hoạch công tác năm 2021. Hoạt động công tác Đảng được chú trọng theo hướng đổi mới, thiết thực và hiệu quả. Cấp ủy và lãnh đạo Chi cục và các tổ chức đoàn thể năm qua đã đoàn kết, đồng thuận, chủ động, sáng tạo trong điều hành, quản lý, lãnh đạo đơn vị. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ đã tiếp tục củng cố môi trường lành mạnh, ổn định, đoàn kết và thống nhất trong cơ quan. Đảng bộ đã quan tâm đến công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ.

Bên cạnh đó, Đảng ủy chỉ đạo chuyên môn, công đoàn, đoàn thanh niên tham gia đầy đủ các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện do cấp trên phát động.

Ngoài ra, hầu hết Đảng viên là những người có tinh thần trách nhiệm trong công tác chuyên môn và được Đảng ủy cấp trên đánh giá cao trên các lĩnh vực: Phòng, chống thiên tai, Đê điều và Thủy lợi. Với những thành tích đã đạt được, Đảng bộ bộ phận Chi cục Thủy lợi được Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An đánh giá và xếp loại Đảng bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Tại Hội nghị đã có nhiều bài tham luận sâu sắc mang tính thời sự đóng góp ý kiến vào định hướng nhiệm vụ công tác đảng năm 2022.

Anh-tin-bai

Đồng chí Trần Việt Hà - Bí thư Chi bộ Nam - Hưng - Vinh

tham luận tại Hội nghị

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Kim Thủy - Bí thư Chi bộ QLCT thủy lợi và NSNT tham luận tại Hội nghị

Anh-tin-bai

Đồng chí Ngô Tùng Lâm - Đại diện Chi bộ Quản lý đê điều tham luận tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Hải Đường, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Sở - Chánh Thanh tra Sở ghi nhận và biểu dương kết quả Đảng bộ Chi cục Thủy lợi đạt được trong năm 2021. Đồng thời, đồng chí đề nghị trong năm 2022: Đảng ủy chi cục tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được Sở Nông nghiệp giao trên cả 3 lĩnh vực: phòng, chống thiên tai; Đê điều và thủy lợi góp phần xây dựng ngành nông nghiệp tỉnh nhà ngày càng phát triển và bền vững; tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, đặc biệt là công tác phát triển đảng viên. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính…

Anh-tin-bai

Đồng chí Trần Hải Đường, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Sở -

Chánh Thanh tra Sở phát biểu tại hội nghị

Thay mặt Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Trường Thành ghi nhận và tiếp thu các ý kiến góp ý có chất lượng, sát thực tế của đơn vị để bổ sung và hoàn thiện báo cáo. Đồng thời đồng chí đề nghị: Cần phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các Nghị quyết của Đảng bộ Sở thành chương trình, kế hoạch thực hiện, chú trọng nội dung, chất lượng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa thực hiện nghị quyết phải thiết thực, hiệu quả, đảm bảo đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và ý thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong tổ chức quán triệt, học tập và thực hiện nghị quyết. Thực hiện đúng theo Nghị quyết và chương trình làm việc của Đảng bộ bộ phận Chi cục Thủy lợi đã đề ra.

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Trường Thành - Bí thư Đảng bộ kết luận tại Hội nghị

Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ bộ phận Chi cục Thủy lợi kết thúc trong không khí vui mừng của toàn thể Đảng viên. Đảng bộ bộ phận Chi cục Thủy lợi quyết tâm đoàn kết, sáng tạo trong hoạt động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong năm 2022.

 

Tin bài và ảnh :Võ Đại Khoa

Chi bộ Phòng chống Thiên tai

THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 15
  • Trong tuần: 2 898
  • Tất cả: 149182