image banner
Đoàn kiểm tra của thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS tỉnh kiểm tra công tác PCTT-TKCN năm 2023 tại huyện Con Cuông

Ngày 7/9/2023, đồng chí Đào Công Lợi – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự (PCTT - TKCN và PTDS) tỉnh đã đi kiểm tra công tác PCTT-TKCN năm 2023 tại huyện Con Cuông; cùng tham gia có đại diện phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT- TKCN và PTDS tỉnh.

Tham gia làm việc với đoàn kiểm tra về phía huyện Con Cuông có: Đồng chí Vi Văn Quý – Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng Ban Chỉ huy PCTT – TKCN và PTDS huyện và các thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS huyện.

Anh-tin-bai

Đ/c Đào Duy Lợi tại buổi họp cùng các thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS huyện Con Cuông

Tại buổi làm việc, huyện Con Cuông đã báo cáo công tác Phòng, chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn. Theo đó, năm 2023 huyện Con Cuông với mục tiêu chủ động phòng tránh, xây dựng phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả khẩn trương, có hiệu quả nhằm giảm nhẹ thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do bão lụt gây ra, sớm ổn định đời sống cho nhân dân và phát triển sản xuất. Thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy, lực lượng, vật tư, hậu cần) nhằm bảo vệ công trình công cộng, tài sản và tính mạng của nhân dân.. huyện Con Cuông đã đề xuất tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí nâng cấp một số công trình bị hư hỏng nặng do thiên tai gây ra trước mùa mưa bão năm 2023; Hỗ trợ trang thiết bị ứng phó PCTT và TKCN năm 2023…

Anh-tin-bai

Đ/c Vi Văn Quý - Phó Chủ tịch huyện, Phó Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS huyện Con Cuông cùng các thành viên trao đổi, thảo luận nhiều nội dung liên quan đến công tác PCTT - TKCN và các giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác Phòng chống thiên tai của huyện trong thời gian tới.

Đánh giá  công tác PCTT-TKCN của huyện Con Cuông năm 2022 và đầu năm 2023 cho đến nay

Đồng chí Đào Công Lợi ghi nhận huyện Con Cuông đã phát huy được những điểm mạnh: Chủ động xây dựng Kế hoạch PCTT – TKCN từ rất sớm. Phân công cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện. Tích cực rà soát, cập nhật, bổ sung hiện trạng và tổng hợp tình hình điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, phương án PCTT - TKCN khi diễn ra thời tiết bất lợi; Tổ chức đồng bộ công tác PCTT – TKCN từ huyện đến thôn, bản; Trong điều kiện nguồn nhân lực có hạn, UBND huyện Con Cuông đã thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ; Ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác PCTT – TKCN; Thực hiện nghiêm túc Công điện, Chỉ thị của UBND tỉnh về công tác PCTT - TKCN trong năm 2022 và không để thiệt hại về người...Ngoài những điểm mạnh đồng chí yêu cầu huyện Con Cuông cần khắc phục một số điểm yếu, nhất là trong phương án PCTT – TKCN cấp xã làm chưa sát thực tế, giải quyết sự cố còn bị động; việc chuẩn bị vật tư, nhân lực cho các vùng trọng điểm còn thiếu.

Đến ngày 07/9/2023, công tác chuẩn bị PCTT-TKCN năm 2023, được UBND huyện chủ động tổ chức sớm và tương đối đầy đủ, cụ thể: Huyện đã tiến hành rà soát lại và kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT - TKCN huyện (Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 15/02/2023); giao nhiệm vụ PCTT-TKCN và PTDS huyện; xây dựng và ban hành kế hoạch PCTT trên địa bàn huyện Con Cuông giai đoạn 2021 – 2025 (Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 24/3/2022); chỉ đạo 13 xã, thị trấn xây dựng bổ sung kế hoạch PCTT trên địa bàn đến năm 2025; xây dựng và phê duyệt phương án PCTT - TKCN năm 2023 trên địa bàn huyện (Phương án số 39/PA-UBND.PCTT ngày 28/02/2023), đồng thời chỉ đạo 13 xã và thị trấn xây dựng, phê duyệt phương án PCTT-TKCN trên địa bàn; ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 18/5/2023 của UBND huyện Con Cuông về Kế hoạch thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán cho cây trồng và thiếu nước sinh hoạt dân sinh các vùng trọng điểm năm 2023; chỉ đạo thực hiện công tác PCTT - TKCN theo phương châm “4 tại chỗ” ứng phó với bão, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất,… nhất là các biện pháp cần thiết đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại, đặc biệt là xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích PCTT cấp xã theo Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai thực hiện nội dung tiêu chí 3.2. “Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về PCTT tại chỗ” trong xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo triển khai thực hiện quyết định số 4315/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai; tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng về PCTT và triển khai Kế hoạch số 491/KH-UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Nghệ An tại các địa phương...

Yêu cầu về công tác PCTT - TKCN trong thời gian tới: 

Hiện tại, gần đến mùa cao điểm của mưa bão trong năm 2023. Để thực hiện tốt công tác PCTT - TKCN, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho Nhân dân, đồng chí Đào Duy Lợi yêu cầu huyện Con Cuông:

- Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác PCTT. Rút kinh nghiệm công tác PCTT-TKCN năm 2022 và đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp cho năm 2023. Tăng cường kiểm tra kế hoạch, phương án PCTT - TKCN tại các địa phương. Khẩn trương rà soát, bổ sung kế hoạch, phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai của huyện;

- Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS cấp huyện, xã theo nhiệm vụ được giao phải thường xuyên kiểm tra công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó với thiên tai. Cần quán triệt và tổ chức kiểm tra thực hiện phương châm "4 tại chỗ"nhất là các địa điểm, công trình xung yếu có nguy cơ mất an toàn trong mùa lụt bão. Sẵn sàng chỉ huy ứng cứu, khắc phục, thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ khi có tình huống xảy ra;

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong công tác PCTT - TKCN. Thực hiện công tác cảnh báo tình hình thời tiết và các nguy cơ xảy ra sự cố khi có bão lụt, tham khảo sử dụng thêm các công cụ của mạng xã hội để cập nhật thông tin về thời tiết, thiên tai trên địa bàn huyện đến với người dân;

- Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo từ xã đến các thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS huyện; từ các thành viên đến Trưởng ban PCTT-TKCN và PTDS huyện; từ Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS huyện đến Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS tỉnh;

- Chỉ đạo hoàn thành việc cắm biển cảnh báo tại các vị trí có nguy cơ sạt lở đất để nhân dân biết và phòng tránh, đồng thời xây dựng phương án xử lý trước mắt và lâu dài. Đối với các hộ dân nằm trong vùng nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sạt lở cần xây dựng phương án di dời chi tiết, tránh trường hợp bị động khi xảy ra sự cố. Trường hợp thời tiết xấu, cần kiên quyết di dời để đảm bảo tuyệt đối tính mạng cho người dân;

- Đối với các cầu, tràn, các đoạn đường dễ ngập vào mùa mưa đề nghị bố trí đầy đủ cột thủy chí, phát quang cây cỏ, nạo vét khơi thông hệ thống thoát nước, hệ thống rãnh dọc, cống ngang dân sinh, thượng hạ lưu của các cầu, tràn;

- Tăng cường kiểm tra, rà soát điều kiện hoạt động của các phương tiện thủy, chủ phương tiện và sự đảm bảo an toàn của các bến đò. Nghiêm cấm đò hoạt động khi có bão lũ, nước sông dâng cao, chảy xiết nguy hiểm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện;

- Rà soát lại các trang thiết bị cần thiết để chuẩn bị tốt cho mùa mưa bão sắp đến;

- Tổ chức tập huấn, đào tạo cho bộ máy cấp huyện, cấp xã, người dân và đặc biệt là lực lượng xung kích PCTT cấp xã các kỹ năng cần thiết khi thiên tai xảy ra;

- Đề nghị UBND huyện đôn đốc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thu Quỹ PCTT theo Kế hoạch được UBND tỉnh giao năm 2023;

- Đối với các hạng mục công trình bị hư hỏng do thiên tai năm 2022 gây ra đã được hỗ trợ kinh phí để khắc phục, sửa chữa đề nghị UBND huyện đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, sớm hoàn thành đưa vào vận hành, sử dụng.

Trước buổi làm việc cùng huyện Con Cuông đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại một số điểm trên địa bàn huyện Con Cuông

Anh-tin-bai

Anh-tin-bai

Tin bài và ảnh: Nguyễn Thế Cương

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 284
  • Trong tuần: 3 652
  • Tất cả: 249604