image banner
Giới thiệu về Chi cục Thủy lợi Nghệ An

Chi cục Thủy lợi Nghệ An

(Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh)


Địa chỉ: Số 04 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Điện thoại: (0238) 3844.729  
Fax         : (0238) 3841.386 - 3591.368 -  3591.389

Email: pclbnghean@gmail.com

Anh-tin-bai

 Lãnh đạo cơ quan

 

I. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

 

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Thủy lợi được quy định tại Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 22/01/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thành lập Chi cục Thủy lợi trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão và Chi cục Thủy lợi.


Vị trí, chức năng của Chi cục Thủy lợi Nghệ An.

1. Chi cục Thủy lợi là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý chuyên ngành về thủy lợi; đê điều; phòng, chống thiên tai và nước sạch nông thôn. Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về thủy lợi, đê điều, phòng, chống lụt, bão, thiên tai, nước sạch nông thôn theo quy định của pháp luật.

2. Chi cục Thủy lợi Nghệ An chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật, đồng thời chịu sự hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ Tổng cục Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chi cục Thủy lợi có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

3. Trụ sở của Chi cục Thủy lợi đặt tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.


Chi cục Thủy lợi Nghệ An có nhiệm vụ, quyền hạn: 

Xem trích dẫn tại đây hoặc toàn văn Quyết định (file PDF) tại đây.

 


 

II. Tổ chức bộ máy: 

1 - Lãnh đạo


* Chi cục trưởng: Nguyễn Trường Thành

Điện thoại: (0238) 3844.057;   Fax: 0238.3591.368

Email: thanhcctlna@gmail.com

 

* Phó chi cục trưởng: Trần Quốc Toản 

Điện thoại: (0238) 3844.054 
Email: Tqt37c2
@gmail.com
* Phó chi cục trưởng: Đặng Văn Quyền

Điện thoại: (0238) 3854.098 

Email: 

 

2 - Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

Phòng Hành chính, Tài chính, Tổng hợp3 - Các đơn vị trực thuộc:

Ban quản lý dự án Đê điều

Đội Duy tu bảo dưỡng đê điều

Tin liên quan
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 112
  • Trong tuần: 1 012
  • Tất cả: 42600